F.X Escarmís

 

Twitter

Aquí hi trobareu l'arxiu de tweets que he escrit amb el meu compte de twitter (@fxescarmis)!

Actualitzat: 20/12/2012 - 20.26h.

disseny, programació i contingut: F.X Escarmís | domini i hosting: Clickart
By clicking «OK», you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation and analyze site usage. See Cookie Policy